Σταύρος Βενέτης κ΄ Συνεργάτες

Καλώς ήρθατε στο Δικτυακό μας  χώρο. Εδώ θα βρείτε λύσεις, προτάσεις και συμβουλές για τους τομείς:

  • Ηλεκτρολογικών / Μηχανολογικών  Έργων & Εγκαταστάσεων
  • Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Πληροφορικής & Δικτύων
  • Μελετών – Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων & Εκπαίδευσης

Εμπειρία – Δραστηριοποίηση

1994  – Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (Αρ. Πιστ. 871)

1995 – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Αριθ, 651)

1995 – Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 71349)

1996 – Άδεια εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των Κατηγοριών & Ειδικοτήτων (Αρ. Ε.57)

1996 – Άδεια Μηχανολόγου Μελέτη – Επίβλεψη – Λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Αρ. Ε.61)

1998 – Ιδρυτικό Μέλος της εταιρείας Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

1999 – Συμμετοχή στην Ίδρυση και Λειτουργία της εταιρείας ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε.

2006 – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ (Αρ. 12/48)

2008 – Συμμετοχή και Λειτουργία στο Συνεργείο Οργάνων της εταιρίας Θυγ. Χ. Τσορμπαζίδη και Σία Ε.Ε.