Υπηρεσίες

Αυτή είναι η σελίδα υπηρεσιών.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη ιδιωτικών έργων

Υπηρεσίες συμβούλου
Έκδοση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
Πραγματογνωμοσύνες
Έλεγχο και την Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Αυτοματισμοί Κτιρίων
Συστημάτων Ασφαλείας (alarm) και Κλειστών Κυκλωμάτων Ασφαλείας (cctv)
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου
Τεχνικός Ασφαλείας

Συνεργασία με επαγγελματίες