ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων:

Δημιουργία και σύνταξη όλων των απαιτούμενων σχεδίων και τευχών για μελέτες εγκαταστάσεων:

Ηλεκτρολογικές, Μηχανολογικές, Ύδρευσης, Κλιματισμού,  Φυσικού Αερίου, Θέρμανσης, Αποχέτευσης, Πυρασφάλειας, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, Υποσταθμών Μέσης Τάσης και Ανελκυστήρων, όπως επίσης και  την διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Με τη χρήση της θερμοκάμερας μπορούμε να κάνουμε μία σειρά ελέγχων στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση και τον ηλεκτρικό πίνακα ή πεδίο, όπως :

Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων

Έλεγχος ισοκατανομής φάσεων

Φθορά στη μόνωση καλωδίων

 

Κακές επαφές

Υπερφόρτιση φάσεων ή ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων ασφαλείας

Προβλεπτική συντήρηση ραγοδιακοπτικού υλικού και λοιπών ηλεκτρολογικών διατάξεων, με κύριο στόχο να προλαβαίνουμε τη βλάβη πριν καν διακοπεί η λειτουργία

 

Our about

Alternate gallery slide

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our Clients

Driving technology for leading brands